Рівень В1

Рівень B1 «Середній. Стандартний»

По закінченні  даного курсу студенти повинні:

  • розуміти мову, яка відповідає стандартним нормам по темах, у рамках яких доводиться спілкуватися на роботі, у навчальному закладі, під час відпочинку й т.п.; розуміти основні положення багатьох радіо- і телевізійних програм, що висвітлюють поточні події й найбільш особистісно й професійно значущі теми.
  • Читати тексти, які містять переважно найбільш уживану лексику повсякденного й професійно-орієнтованого характеру; розуміти опис подій, почуттів і намірів у листах особистого характеру. Розуміти статті й доповіді, в яких піднімаються сучасні проблеми, та в яких автори дотримуються певних точок зору; розуміти сучасну прозу.
  • Вміти взяти участь у більшості ситуацій, які найбільш ймовірно можуть виникнути під час подорожі в країні, мова якої вивчається; без підготовки включатися в розмову по знайомих темах, які викликають особистий інтерес або пов'язані з повсякденним життям (наприклад, родина, хобі, робота, подорожі й поточні події); поєднувати фрази в простому порядку для опису власного досвіду, подій, бажань, надій і амбіцій; коротко пояснити точку зору й плани; коротко переказати розповідь або передати сюжет книги, фільму й описати своє відношення (реакцію). Спілкуватися в певній мірі вільно й спонтанно, що зробить можливу природну взаємодію із носіями мови; брати активну участь у дискусіях у рамках знайомого контексту, пояснюючи й затверджуючи свої погляди; проводити виразні деталізовані описи по широкому колу питань, які належать до сфери власних інтересів.
  • вміти написати деталізований текст по широкому колу питань, пов'язаних із власними інтересами; написати есе або доповідь, яка передає інформацію або обґрунтовує думку «за» або «проти» певної точки зору; вміти написати листи особистого характеру, які передають особистий досвід і враження та нескладні листи професійного характеру.

Тривалість курсу: 3 місяці (70 академічних години).

Графік занять: 2 дні на тиждень по 3 академічних години в день. Вечірній час занять.

Групи: до  10 студентів.

По закінченні курсу: видається сертифікат Італійського культурного центра при ОНУ ім. Мечникова.